tirsdag 4. november 2008

LOL IRL! Jeg mener det!

Semantisk bleking (eller svekking, semantic bleaching på engelsk), skjer med ord og uttrykk som er frekvente i språket. At ord, uttrykk eller konstruksjoner er frekvente, vil si at de brukes ofte; talere sier eller skriver dem ofte, og lyttere hører eller leser dem ofte. Det som har en tendens til å skje med slike frekvente enheter, er at de får en mindre spesifikk, videre betydning. Ofte får ord som blekes en styrket kommunikativ funksjon. Et eksempel er det norske ordet bare, som (i alle fall hos unge talere) ikke lenger bare brukes i betydningen 'kun', 'utelukkende', men også for å signalisere gjengivelse av direkte tale, slik vi ser i disse setningene (funnet på nettet):

Hun bare: Javel, men det er ikke det vi snakker om nå! xD.

ja pappa kom han bare omg, u hører ik på meg kan u slå av pc`n gjør lekser:O jeg bare omg.

Han bare : LOL JA

Angående den siste setninga, så har jeg observert et underholdende tilfelle av semantisk bleking av uttrykket LOL i det siste. LOL er en forkortelse som betyr "laugh out loud", og brukes på nettet når man synes noe er morsomt. Men uttrykket har tydeligvis blitt svekket, og man bruker det slett ikke bare når man faktisk ler høyt, men kanskje bare når man humrer eller bare ler inni seg. For de tilfellene der man virkelig må le, har stadig flere begynt å bruke uttrykket "LOL IRL" - "laugh out loud in real life"

Ingen kommentarer: