mandag 8. februar 2010

Lingvisme har flytta!

Lingvisme flytter over til Wordpress! Ny adresse: lingvisme.wordpress.com
Du har 5 sekunder på deg til å lese dette før nettleseren din sender deg dit!


Politiet jakter mann som ruller på r-en

Ifølge Dagbladet jakter Oslo-politiet på en mann "med hovent øye og som ruller på r-en"

Politiet opplyser at offeret fikk inntrykk av at mannen rullet på r-en da han snakket.

Hva vil det si at noen ruller på r-en? I dagligtalen skiller man mellom "rulle-r", og "skarre-r". Skarre-r er den r-en som brukes på sør- og vestlandet, mens rulle-r brukes ellers. Den østnorske r-en faller inn under rulle-r. Av den grunn virker overskriften noe pussig, for mannen er etterlyst i Oslo - der de aller fleste ruller på r-ene ifølge den folkelige definisjonen.

R-en er en komplisert lyd. De fleste andre lyder artikuleres på noenlunde samme måte av alle som snakker et bestemt språk. P for eksempel, er det fonetikerne kaller en bilabial plosiv. Plosiv refererer til artikulasjonsmåten - luft fra lungene stoppes helt ved hjelp av en innsnevring ett eller annet sted i talekanalen, og slippes løs plutselig, slik at vi får en liten "eksplosjon" (derav navnet). D, t, g og k er andre eksempler på plosiver. At en lyd er bilabial, sier noe om artikulasjonsstedet. Leppene klemmes sammen for å skape et lukke i talekanalen, som så åpnes. M og b er andre eksempler på bilabiale lyder.

R derimot, har flere mulige både artikulasjonssteder og ikke minst artikulasjonsmåter. Likevel er den ett fonem, det vil si at de ulike variantene regnes som en og samme lyd av norsktalende. Hvis vi bytter ut p-en i pil med b, får vi bil, som betyr noe annet. Hvis vi bytter ut en rulle-r i ris med en skarre-r, betyr ordet fremdeles ris.

Skarre-r-en artikuleres langt bak i munnhulen, ved den bløte ganen eller enda lenger bak. Den har frikativ artikulasjonsmåte - det vil si at lufta fra lungene bremses veldig, men ikke helt, sånn at turbulens oppstår. Noen skarre-r-er er ikke fullt så "skarrete", og er det vi kaller approksimanter. Lyden bremses enda litt mindre.

Rulle-r-en artikuleres med tungespissen, som slås mot gommen. Slike r-er er det man i dagligtale kaller rulle-r, og det er altså her forklaringa på rulle-r-etterlysninga ligger. I østnorsk ruller nemlig ikke tunga - den slår bare i gommen én gang. I nordvestnorske dialekter er artikulasjonsstedet det samme, men de ruller i ordets rette forstand! Tunga klasker borti gommen flere ganger. Slik kan også østledninger uttale r hvis de skal snakke tydelig og overdrive bevegelsene.

Den etterlyste mannen er antagelig nordvestlending med andre ord - eller fra et land der de har rulle-r-er av den typen vi finner på nordvestlandet. Eller så er han fonetiker og bruker bevisst en karekteristisk type r for å villede politiet...

Tillegg: Etter at jeg la ut denne posten, har Dagbladet endra overskriften:

Jeg er kanskje vrang, men denne kan leses som om det er øyet som ruller på r-en...

torsdag 28. januar 2010

Alle forhåndsregler tatt?

Knupa i kommentarfeltet gjorde meg oppmerksom på en mulig eggcorn: forhåndsregler:

Treff i google:
forhåndsregel: 2950
forhåndsregler: 22 100

forholdsregel: 40 000
forholdsregler: 794 000

Eksempler:
  • Som en foreløpig avslutning på serien om Cloud computing, har jeg noen tips og forhåndsregler som kan være nyttig å få med seg
  • Som det går frem av brev mottatt fra universitetsdirektør, er det en del forhåndsregler enn bør ta når det gjelder lagring og utskrift av eksamensoppgaver.
  • Alle bør ta forhåndsregler mot bilkapring, som er relativt utbredt i de store byene i Sør-Afrika
En forholdsregel er som vi veit definert i ordboka som en "sikkerhetsforanstaltning" - noe man gjør for å sikre seg mot (uforutsette) komplikasjoner. Ordet har en relativt lite gjennomsiktig semantikk - ordet forhold klassifiseres i alle fall i min hjerne som "kjærlighetsforhold" lettere enn som "omstendighet, ytre vilkår". Det er denne siste betydninga som inngår i forholdsregler - forholdsregler er noe man "tar", altså prosedyrer eller planer for diverse omstendigheter eller hendelser som kan skje. Forholdsregler skal helst tas FØR de uforutsette omstendighetene oppstår, og dermed er forhåndsregler en naturlig substitusjon.

tirsdag 12. januar 2010

Dramaskrik

Ny mulig eggcorn: Dramaskrik.

  • Se om saken kunne vært behandlet annerledes a du din dust!!! hadde det vært deg så hadde det vel kommet noen drama skrik (sic!) og noen hadde fått sparken tenker jeg...
  • Her inne må man vist tenke seg 3 ganger om før man skriver noe så det ikke blir dramaskrik
  • Dessverre, er pølser laget av brukte kondomer og hjernemasse fra døde kyllinger, noe som har ført til et større dramaskrik blandt folkemassen

Det opprinnelige uttrykket er ramaskrik ("klagerop, harm protest, storm av misnøye"), og har opphav i Bibelen:

Uttrykket har opphav i ein profeti i kap. 31 hos profeten Jeremia i Det gamle testamentet. Det lyder klagerop i Rama; Rakel græt for borna sine, som er borte. Profetien er tolka som eit varsel om barnemordet kong Herodes var ansvarleg for då han ville drepe Jesus og derfor sende ut folk og drap alle guteborn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre. Rama var ein by om lag 8 km nord for Jerusalem, i stammeområdet til Benjamin. Etter ein tradisjon var Rakel gravlagd i Rama. Jeremia sin profeti kan òg lesast som at Rakel gret i si grav over dei som var daude eller bortførte då Nordriket fall år 722 f.Kr., og over dei som skal bli førte i fangenskap i Babylon. (fra http://nn.wikipedia.org/wiki/Ramaskrik)

Men hvis man ikke kjenner til byen Rama (noe jeg må innrømme at jeg heller ikke gjorde før nå), gir dramaskrik vel så god mening. Så får vi se om det brer om seg...