tirsdag 12. januar 2010

Dramaskrik

Ny mulig eggcorn: Dramaskrik.

  • Se om saken kunne vært behandlet annerledes a du din dust!!! hadde det vært deg så hadde det vel kommet noen drama skrik (sic!) og noen hadde fått sparken tenker jeg...
  • Her inne må man vist tenke seg 3 ganger om før man skriver noe så det ikke blir dramaskrik
  • Dessverre, er pølser laget av brukte kondomer og hjernemasse fra døde kyllinger, noe som har ført til et større dramaskrik blandt folkemassen

Det opprinnelige uttrykket er ramaskrik ("klagerop, harm protest, storm av misnøye"), og har opphav i Bibelen:

Uttrykket har opphav i ein profeti i kap. 31 hos profeten Jeremia i Det gamle testamentet. Det lyder klagerop i Rama; Rakel græt for borna sine, som er borte. Profetien er tolka som eit varsel om barnemordet kong Herodes var ansvarleg for då han ville drepe Jesus og derfor sende ut folk og drap alle guteborn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre. Rama var ein by om lag 8 km nord for Jerusalem, i stammeområdet til Benjamin. Etter ein tradisjon var Rakel gravlagd i Rama. Jeremia sin profeti kan òg lesast som at Rakel gret i si grav over dei som var daude eller bortførte då Nordriket fall år 722 f.Kr., og over dei som skal bli førte i fangenskap i Babylon. (fra http://nn.wikipedia.org/wiki/Ramaskrik)

Men hvis man ikke kjenner til byen Rama (noe jeg må innrømme at jeg heller ikke gjorde før nå), gir dramaskrik vel så god mening. Så får vi se om det brer om seg...

4 kommentarer:

bloggenanne sa...

Takk for informativt innlegg om ramaskrik, et ord jeg ikke har tenkt over opprinnelsen til.

En stadig vanligere misforståelse, som jeg har sett i det siste er at enkelte får "hjerneteppe" istedenfor jernteppe. Vil dette også være å karakterisere som et mulig eggcorn?

Panne sa...

Ja det vil jeg si at det er. Jeg trodde det faktisk het hjerneteppe helt til jeg gikk på ungdomsskolen faktisk ;-)

knupa sa...

Sjekket forholdsregler vs. forhåndsregler som gav henholdsvis 386000 og 22000 treff på google. Eggcorn?

Panne sa...

Knupa: Ja, fantastisk!