torsdag 17. desember 2009

Helse schmelse

Jeg så denne annonsa i dag:Men hva er det egentlig den forebygger? Jeg regner vel med at de har tenkt noe sånt som "denne madrassen er forebyggende, og den gir helse", og at helseforebyggende dermed er analogt med helsetrøye. Men generelt er sammensetninger med forebyggende som etterledd av en litt annen karakter...

5 kommentarer:

bloggenanne sa...

Jeg har observert at ordet helseforebyggende er brukt istedenfor helsefremmende de senere årene. Uttrykket "helseforebyggende arbeid" gir mange google-treff. Ironisk nok ser det ut til at uttrykket er særlig innarbeidet nettopp blant de som driver forebyggende arbeid. I mitt hode betyr helseforebyggende arbeid det motsatte av forebyggende helsearbeid. Er det jeg eller forebyggerne som er på villspor?

Panne sa...

Jeg reagerer også på det, mitt første instinkt er å tolke "helse" som direkte objekt til "forebygge", på linje med "skadeforebyggende" etc.

A. sa...

Google gir flere eksempler på nyttig forebyggende arbeid:

"Men som livsforebyggende tiltak ville det være mye mer effektivt om vi nektet alle menn under 30 år førerkort, enn om vi sperret inne alle psykotiske i Norge."

"Dette prosjektet setter søkelyset spesielt mot samlivsforebyggende tiltak for foreldrenes parforhold."

"Det virker slik at bare vi er villige til å betale avgifter så blir miljøet bedre , uavhengig om de innbetalte midlene benyttes til miljøforebyggende tiltak eller ikke."

"Arbeidsmiljøforebyggende tiltak som bedrer det følelsesmessige klimaet i bedriften (sykehuset) og skaper forutsigbarhet og trygghet, er viktig for å redusere forekomsten av utbrenthet."

A. sa...

...og fra Politiets Fellesforbunds kriminalpolitiske program (Roald Dahl, anyone?):

"Hvor mange stillinger brukes på
ungdomsforebyggende virksomhet i Norge i dag?
Det må tilstrebes at den forebyggende innsatsen
mot barn og unge blir tilnærmet likt utført i hele
landet, med de samme rapporteringsmål og
retningslinjer."

Panne sa...

Wow, dette er jo kjempestilig! :D